ShelterBox Organisaationa

Keitä me olemme


Joka vuosi sadat ja tuhannet ihmiset ympäri maailmaa menettävät kaiken, kun katastrofi iskee. Ilman omaa syytään ja usein ilman mitään ennakkovaroitusta, he menettävät kotinsa, omaisuutensa ja toimeentulonsa.

ShelterBox on avustusjärjestö, joka hoitaa nopeasti hätäsuojia ja –tarvikkeita näille perheille.

ShelterBoxin toimijat uskovat, että suoja on ihmisen perusoikeus. Hätäsuoja on elintärkeä luonnon katastrofin tai konfliktin keskellä.

Kun ihmiset joutuvat kriisin keskelle, ei ole enää mitään normaalia toimintaa. Hyvä, laadukas suoja voi tuoda normaaliutta kaaoksen keskelle. Siksi me toimitamme tarvikkeita, jotka auttavat perheitä rakentamaan kotejaan uudelleen ja vaikuttamaan heidän omaan tulevaisuuteensa.

Me teemme asiat toisin. Olemme aloittaneet pienenä englantilaisena organisaationa ja kasvaneet kansainväliseksi organisaatioksi, jolla on rekisteröityjä maajaostoja 15 maassa eri puolilla maailmaa, myös Suomessa.

Me emme toimi kuten muut, vaan olemme kehittäneet oman tapamme toimia. Se johtaa meidät suoraan perheiden luo, jotka tarvitsevat apua.

ShelterBoxin päätoiminnot (hallinto ja operaatiokeskus) ovat Cornwallissa, Englannissa. Voit lukea Englannin pääorganisaation toiminnasta tämän linkin takaa; ShelterBox.org.

Katso järjestömme toiminnan perusajatus: Miten saamme tuellanne muutoksen aikaan

Valmiustiimiläiset ja sopimuskumppanit huolehtivat avun perheille asti


Tarkasti valitut ja koulutetut vapaaehtoiset ShelterBoxin valmiustiimin jäsenet tai sopimuskumppanit toimittavat apumme tunnistetuille tarvitseville perheille asti. Nämä miehet ja naiset, jotka edustavat kaikkia elämänaloja, käyttävät vapaa-aikansa toisten ihmisten auttamiseksi. Heidän intohimonsa, omistautumisensa ja uskonsa antavat toiminnalle mahdollisuuden viedä toivoa elinolojen uudelleen rakentamisesta lukemattomille hädässä oleville perheille joka vuosi.

Valmiustiimin jäsenenä toiminen on monipuolista työtä ja vaatii monenlaista tietoa ja osaamista sekä psyykkistä että fyysistä kestävyyttä. Valmiustiimin jäseniksi pääsevät huolellisesti valitut henkilöt, jotka ovat suorittaneet ShelterBoxin kattavan 6-vaiheisen koulutusohjelman.  Valmiustiimin jäsenyys on vaativa sitoumus, ja sisältää myös osaamisen ylläpitämisen.

Meillä Suomessa on Kristjana Ađalgeirsdóttir valmiustiimin jäsenenä.  COVID-19 ajan seurauksena avun perille toimittamiseen on päädytty valitsemaan ja valmentamaan myös useita jo valmiina eri maissa toimivia kehitysjärjestöjä, koska matkustaminen kävi käytännössä mahdottomaksi.  Joissakin avustusprojekteissa on jälleen ollut mahdollista ja järkevää käyttää omia valmiustiimejä.

 

 

ShelterBoxin historia


ShelterBoxin perusti Tom Henderson, Rotary ja entinen merivoimien pelastussukeltaja. Hän oli huomannut, että useimmissa katastrofeissa apua toimitettiin ruoan ja lääkkeiden muodossa. Suojia kotinsa menettäneille toimitettiin vain vähän tai ei ollenkaan. ShelterBox perustettiin täyttämään tätä tarvetta.

Vuonna 1999 Tom alkoi tutkia tätä ideaa, etsimään tarvikkeita ja vääntämään kättä saadakseen projektin alkuun. Hänen sitkeytensä palkittiin huhtikuussa 2000, jolloin ShelterBoxin toiminta aloitettiin ja Helston-Lizardin rotaryklubi aloitti toiminnan omana millenium-projektinaan. Eivätpä he tienneet tuolloin, että siitä tulisi kansainvälinen humanitaarisen avun ammattilaisorganisaatio.

Ensimmäinen 143 boxin toimitus lähetettiin Intiaan Gujaratin maanjäristyksen uhreille tammikuussa 2001. Seuraavien kolmen vuoden aikana projekti kehittyi ja vuoden 2004 loppuun mennessä oli toimitettu liki 2.600 boxia 16 eri katastrofiin.

26.12.2004 Tapaninpäivän tsunamissa ShelterBox kohtasi suurimman haasteensa, mikä muutti koko toiminnan suunnan. Vapaaehtoisia ja lahjoituksia tulvi ja boxeja toimitettiin 10 kertaa enemmän kuin kolmena aikaisempana vuotena yhteensä.  Muutaman kuukauden aikana ShelterBoxista tuli merkittävä kansainvälinen avustusjärjestö.

Toiminnan kehitys on ollut jatkuvaa tavoitellun vaikutuksen (suojan, perustarvikkeiden ja niihin liittyvän valmennuksen avulla omaehtoinen elinolojen uudelleen rakentaminen vahvasti käyntiin) aikaan saamiseksi mahdollisimman tehokkaasti, eettisesti, ja ympäristövaikutus minimoiden, yhteistyössä ja päällekkäistä työtä välttäen muiden organisaatioiden kanssa.

 

ShelterBoxin varainkäyttö


Varojen käytöstä on koko organisaatiossa on pitkällä aikavälillä karkeasti 75% ohjautunut avustustoimintaan (ShelterBoxit ja muut avustustarvikkeet logistiikkakuluineen, sekä niitä saattaneiden ja jakaneiden valmiustiimiläisten kulut). Pääorganisaatio on sitoutunut tehokaaseen tavoitellun vaikutuksen tuottavaan avustustyöhön, ja maaorganisaatiosopimuksessamme Suomesta lähetettävistä varoista on 85%  sidottu käytettäväksi vain avustustoimintaan.

Eri maiden paikallisorganisaatioiden kulut vaihtelevat huomattavasti; lähes nollasta pariinkymmeneenkin prosenttiin. Suomessa toiminnan vaatima työ on pelkästään vapaaehtoistyötä ja ensimmäisten toimintavuosien rahana maksettavista hallinto- yms. kuluista vastasi Lahti-Wesijärvi rotaryklubi.

ShelterBox Suomen tultua organisaation viralliseksi maajaostoksi toukokuussa 2016 on saadut lahjoitukset edelleen siirretty suoraan avustustoimintaan ja jäsenmaksuilla sekä yritysten sponsoroinneilla on maksettu lähes kaikki toiminnan hallintokulut.  Edellä jo mainitussa maaorganisaatiosopimuksessa olemme sitoutuneet ne joka tapauksessa pitämään alle 10%:ssa saaduista lahjoitusvaroista.