Rotary International yhteistyö

Rotary International


ShelterBox on vuodesta 2012 lähtien ollut Rotary International’in projektikumppani.  Rotaryjärjestössä on maailmanlaajuisesti noin 1,2 miljoonaa jäsentä – “naapureita, ystäviä, vaikuttajia”. Järjestön tavoitteena on edesauttaa positiivisen muutoksen aikaansaamista lähiyhteisössä ja maailmanlaajuisesti.

Rotary on tukenut ShelterBox’ia siitä lähtien, kun yksi paikallisklubi saattoi toteutukseen yksinkertaisen idean pakata välttämättömiä suojatarvikkeita nyt jo ikonisiin ShelterBoxeihin. Kun ShelterBox kasvoi, niin kasvoi myös Rotaryn tuki, ja nyt olemme maailmanlaajuisesti projektikumppani katastrofiavussa.  Tämä kumppanuus on auttanut meitä kehittymään siihen mitä olemme tänään.  ShelterBox’in maaorganisaatioverkosto, joka on monipuolisesti oleellinen pääorganisaation työn mahdollistaja, on syntynyt Rotary – yhteyksillä.

Rotarit ja Rotary -yhteisöt eri puolilla maailmaa tukevat ShelterBox työtä useassa vaiheessa. Aktiivisena jatkuvan varainkeruun lisäksi organisaatio tarjoaa korvaamatonta apua avustusprojekteissa.  Rotaryn yli 33.000 klubin verkosto antaa käytännön tietoa ja apua monissa avustustyön kohdemaassa, mm. logistiikan ja paikallistyön tukea sekä oleellisia yhteyksiä paikallisyhteisöihin ja viranomaisiin.

Henkilötason paikallisyhteydet auttavat oleellisesti toimittamaan juuri oikeanlaista tukea katastrofin jälkeen.  Sellaista, joka mahdollistaa ihmiset itse viemään eteenpäin omien elinolojensa uudelleen rakentamisen.  Se on ainut varma tapa saada aikaan pysyvää vaikutusta.

ShelterBoxilla ja Rotary Internationalilla on kummallakin nimetty yhteyshenkilö jatkuvan tiedonvaihdon varmistamiseksi.