Avustustiimiläisten toiminta

Avustustiimit kohteessa


Tarkasti valitut ja koulutetut vapaaehtoiset ShelterBoxin valmiustiimin jäsenet ja pieni joukko järjestön operatiivista henkilökuntaa huolehtivat aputarpeen selvityksestä, avustustarvikkeiden saamisesta kohdealueelle, sekä luovuttamisesta tunnistetuille tarpeessa oleville perheille. Nämä miehet ja naiset, jotka edustavat kaikkia elämänaloja, käyttävät vapaa-aikansa toisten ihmisten auttamiseksi. Heidän intohimonsa, omistautumisensa ja uskonsa antavat toiminnalle mahdollisuuden viedä toivoa lukemattomille hädässä oleville perheille joka vuosi.

  • Valmistellaan yhteydet kohdealueella toimiviin kehitysorganisaatioihin
  • Tiimi matkaa nopeasti paikan päälle katastrofin tapahduttua tukemaan yhteistyökumppanien kanssa sopimista ja arvioimaan avun tarpeen.
  • Tiimi matkustaa avustustarvikkeiden mukana varmistaakseen niiden perille menon.
  • Tiimi työskentelee paikanpäällä sopimuskumppanien ja avustettavien perheiden tukena.

Avun mahdollista tarvetta seurataan oma-aloitteisestikin. Joskus toimitaan muista riippumattomasti, mutta useimmiten kansallisten tai kansainvälisten avustusorganisaatioiden kanssa yhteistyössä. ShelterBox-apu pakataan niin, että se voidaan toimittaa jopa kantamalla paikkoihin, joihin muunlaisia katastrofikoteja on käytännössä mahdotonta saada.

COVID-19 aikana vahvistui sopimusyhteistyö usean katastrofialttiissa maissa pysyvämmin toimivan humanitaarisen järjestön kanssa siten, että ilman matkustamista voidaan noudattaa samaa tarkkuutta kohteen avustusprosessissa.