ShelterBox Finland


 

Suomessa ShelterBoxiin olivat 2000 -luvun alussa tutustuneet Rotarykongresseihin osallistuneet yksittäiset rotarit, ja tehneet joitain lahjoituksia toimintaan.  Vuoden 2010 Haitin maanjäristyskatastrofiin Suomen Rotarypiirit yhteisesti keräsivät huomattavan lahjoituksen, mutta sen jälkeen järjestön näkyvyys jäi taas vähäiseksi.

ShelterBox Tuki ry on vuoden 2013 alkupuolella perustettu kaikille avoin yleishyödyllinen yhdistys.  Yhdistyksen tavoitteena on vakiinnuttaa ShelterBox Suomessakin tunnetuksi avustusjärjestöksi.  Yhdistys on ollut aluksi aktiivinen ennen kaikkea rotarien piirissä ja tukemana, jossa järjestössä aiemmalta ajalta jo oli asiaan kosketus.  ShelterBoxin viralliseksi Suomen maaorganisaatioksi päästäkseen tuli osoittaa sitoutuneisuus asiantuntevasti asiaa esittelemällä sekä onnistuneella varainkeruulla.

Maaorganisaatiosopimus allekirjoitettiin toukokuussa 2016, ja meistä tuli ShelterBox Finland.  Tämä mahdollisti mm. aiempaa paremman toimintatiedon saamisen sekä avustustiimiläiseksi hakemisen maastamme.  Toimintamme tarkoitus on tehdä ShelterBoxin toimintaa tunnetuksi, osallistua siihen mahdollisuuksien mukaan, ja ennen kaikkea kerätä lahjoituksia järjestön avustustoimintaan eri puolilla maailmaa.

Olemme sopineet syksyllä 2016 tiiviistä yhteistyöstä muiden Pohjoismaiden maaorganisaatioiden kanssa, sillä yhdessä saamme samankaltaisissa kulttuureissa toimivina enemmän aikaiseksi mm. hyödyntämällä toistemme uutiskäännöksiä ja toimintamateriaalia ristiin. Yhdessä saamme myös äänemme paremmin kuuluviin ShelterBoxin maaorganisaatioiden kokoontumisissa.

Järjestömme valmennetut esittelijät ovat eri puolilta Suomea, mutta tunnettuisuudessa ja kattavuudessa on vielä runsaasti tekemistä.  Ensimmäinen suomalainen Kristjana Ađalgeirsdóttir läpäisi avustustiimiläisvalinnan monivaiheisen seulan, ja sai loppukoulutuksensa vuoden 2017 aikana.

Kristjana, koulutuksen saanut ja kentällä toiminut

avustustiimiläinen (SRT member) Suomesta