TIETO KATASTROFISTA: MITEN PÄÄTÄMME AVUSTUSPROJEKTIIN RYHTYMISESTÄ


Kirj Katie Giles

Äskettäinen maanjäristys Marokossa ja tulvat Libyassa ovat nostaneet luonnonkatastrofit uutisotsikoiden kärkeen. Siellä missä avun tarve on merkittävän suuri, humanitääriset tahot haluavat pystyä auttamaan ihmisiä mahdollisimman pian. Katastrofissa auttaminen ei kuitenkaan ole vain avustustarvikkeiden kanssa paikalle meneminen – näin riippumatta siitä, kuinka merkittävän uutishuomion katastrofi saa!

ShelterBoxissa käytämme tilannekriteereitä päättääksemme, onko hyödyllistä reagoida tiettyyn katastrofiin tai konfliktiin.  Seuraavassa avainasioita, mitä meidän on mietittävä ennen, kuin teemme päätöksen siitä, voimmeko toimia.

1. Kuinka moni tarvitsee tukea?


ShelterBoxin tiimijäsenet IOM -sopimuskumppanin kanssa tapasivat ihmisiä Etiopiassa arvioidakseen avun tarvetta

 

Kun harkitsemme, reagoimmeko katastrofiin, yksi ensimmäisistä tarkasteltavista asioista on, kuinka moni ihminen tarvitsee tukea. Yleensä reagoimme katastrofeihin ja konflikteihin, kun yli 20 000 ihmistä sitä tarvitsee.

Jos tarvitsevia on vähemmän, tyypillisesti paikallishallinto ja paikalliset organisaatiot kykenevät vastaamaan tilanteeseen.  Valitettavasti meillä ei ole kykyä auttaa jokaisessa katastrofissa ja konfliktissa ympäri maailman. Siksi meidän on keskityttävä työskentelemään siellä, missä tarve on suurin.

2. Onko meillä lupa toimia siellä?


Tuhoa Marokon vuoristokylissä maanjäristyksen jälkeen

 

Vaikka voisi olettaa, että katastrofin jälkeen kansainväliset avustustyöntekijät olisivat tervetulleita paikalle heti päästäkseen töihin, näin ei todellisuudessa ole. Paikallisten viranomaisten on annettava avustusjärjestöille lupa toimia. Työntekijät tarvitsevat myös oikeat henkilökohtaiset asiakirjat päästäkseen maahan. Tämä kaikki voi joskus olla pitkäkin prosessi.

Kaikki hallitukset eivät anna avustustyöntekijöille lupaa toimia maassaan heti katastrofin jälkeen, joskus ei ollenkaan. Syyt tähän voivat olla monimutkaisia. Joskus viive voi johtua siitä, että viranomaiset yrittävät itse ensin arvioida katastrofin laajuutta ja tarvetta. Toisinaan se voi johtua poliittisista syistä. Jokaisen maan tilanne voi olla erilainen.

Niinpä meidän on joskus odotettava lupia, ennen kuin voimme vahvistaa, aloitammeko avustusprojektin.

3. Pystymmekö toimimaan siellä?


Olemme perustaneet “ShelterBox Toiminta Filippiinit – SBOP” ollaksemme valmiita tuleviin katastrofeihin, joita alueella on jo ollut monta kertaa

 

Sen lisäksi, että saamme luvan toimia tietyssä paikassa katastrofin jälkeen, meidän on myös harkittava, onko meillä kyky toimia siellä. On monia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa tähän.

Yksi asia, jota tarkastelemme, on mahdollinen aiempi työskentely. Jos katastrofi tapahtuu alueella, jolla olemme äskettäin toimineet, meillä on todennäköisemmin paikallisia kontakteja ja mahdollisia sopimuskumppaneita. Meillä on myös perustietoa maantieteellisistä ja kulttuurillisista olosuhteista, sekä meillä on käsitystä hätäsuojan ja tarvikkeiden tyypistä. Esimerkki maasta, jossa olemme toimineet monta kertaa, on Filippiinit. Jatkuva katastrofialttius johti perustamaan ShelterBox Toiminta Filippiinit (ShelterBox Operations Philippines) tytärorganisaation, joten paikallisasiat ovat meillä valmiudessa, kun apua tarvitaan.

Jos emme ole aiemmin työskennelleet paikassa tai työskennelleet siellä viimeksi hyvän aikaa sitten, etsimme paikallisia kontakteja ja mahdollisia sopimuskumppaneita. Kuuntelemme heiltä neuvoja ja tukea paikassa toimimiseen, ja tunnistaaksemme, mitä meidän on otettava huomioon avustaaksemme. Emme olleet aiemmin työskennelleet Marokossa, joten tiimimme on neuvotellut Rotaryn antamilla tiedoilla löytyneiden mahdollisten sopimuskumppanien ja kontaktien kanssa arvioidaksemme kykyämme auttaa, ja sitä, keiden kanssa meidän oli tehtävä yhteistyötä. Emme olleet työskennelleet Libyassa vuoden 2011 jälkeen, ja siksi olemme tehneet yhteistyötä ACTED:n kanssa, jotta voimme siellä auttaa. ACTED oli ollut aktiivinen Libyassa jo ennen tulvia, mukaan lukien Dernan kaupunki. Heillä oli tarvittava kokemus toimiakseen niin monisyisessä ympäristössä. ACTED organisaationa oli tunnettu, olemme työskennelleet heidän kanssa muualla aiemmin – kuten vuonna 2022 tukeaksemme Ukrainan pakolaisia Moldovassa.

4. Tarvitaanko suojaa?


Rautaverkkorunkoiset suojamme Jemenissä ovat esimerkki siitä, kuinka sovitamme suojatyyppimme paikalliseen kulttuuriin ja ympäristöön

 

ShelterBox on erikoistunut hätäsuojiin katastrofien tai konfliktien jälkeen. Katastrofeilla ja konflikteilla on kuitenkin erilaisia vaikutuksia paikallisiin ihmisiin. Vaikka suojia usein välttämättä tarvitaan, niin ei aina ole. Niinpä meidän on tärkeää arvioida, tarvitaanko hätäsuojiamme ja kodintarvikkeitamme. Jos muut tarpeet ovat kiireellisempiä, sopivampien organisaatioiden saattaa olla parempi avustaa.

Silloinkin, kun hätäsuojaa tarvitaan, on tärkeää muistaa, että yksi suojatyyppi ei sovi jokaiselle ihmiselle, kulttuurille, tilanteeseen tai luonnonoloihin. Meidän on myös varmistettava, että turvakotimme ovat sopivia ja tarkoituksenmukaisia juuri tukea tarvitseville ihmisille. Olemme vuosien varrella mukauttaneet toimitettavia suojatyyppejä varmistaaksemme, että tukemme on parasta mahdollista. Esimerkiksi Burkina Fasossa olemme alkaneet toimittaa Sahel -tyyppisiä telttoja, ja Jemenissä rautaverkkorunkoisia suojamökkejä. Molemmat ovat tilapäissuojatyyppejä, joihin paikalliset ovat tottuneet ja jotka sopivat kyseiseen ympäristöön. Joissakin tilanteissa suojatarvike- ja työkalupakkaukset kotien korjaamiseen ovat sopivimpia. Mitä tahansa tilanne vaatiikin, meidän on varmistettava, että tunnemme paikalliset tarpeet riittävästi ennen avustustarviketoimitusta.

5. Ovatko tarvittavat resurssit käytettävissä?


Pressuja tarvitaan usein kotien korjaamisessa tai tilapäissuojien peitteinä, kuten kuvan Mosambikissa

 

Jokainen katastrofiapuprojekti vaatii paljon resursseja. Meidän on varmistettava, että meillä on tarpeeksi telttoja, korjaustarvike- ja työkalusettejä, aurinkokennolamppuja tai muita mahdollisesti tarvittavia tavaroita. Meidän on myös varmistettava, että ne ovat saatavilla oikeaan aikaan oikeaan paikkaan. Jos tarvitsemiemme tarvikkeiden käyttöön saaminen kestää kuukausia, kaikki voi olla liian myöhäistä.

Meidän on myös mietittävä tiimiemme, vapaaehtoistemme, ja sopimuskumppaniemme saatavuutta varmistaaksemme, että oikeat ihmiset voivat olla paikalla milloin ja missä heitä tarvitaankin. On tärkeä tiedostaa, että tuen antaminen ei ole tuloksiltaan oikeaa, jos vain yksinkertaisesti lähetetään avustustarvikkeita ja poistutaan paikalta. Tehokkaan vaikutuksen aikaan saaminen edellyttää, että avun saajat koulutetaan sen parhaaseen käyttöön ja heitä tuetaan avun käyttöön ottamisessa ja tarvitavissa jatkotoimissa. Samalla myös arvioidaan toimitettavan avun tehokkuutta tarpeen täyttämisessä, mikä kaikki voi kestää jonkin aikaa.

6. Onko se turvallista?


Tuimme Mallamia ja hänen perhettään Minawaon leirillä Kamerunissa, kun he pakenivat Boko Haramin väkivaltaa Nigeriassa.

 

Tiimimme, vapaaehtoisten, sopimuskumppanien ja tukemiemme ihmisten turvallisuus on aina ensiarvoisen tärkeää. Vaikka saatamme ajatella, että avustustyöntekijät ja apua tarvitsevat ihmiset olisivat turvassa väkivallalta, valitettavasti näin ei aina ole. Maailman humanitäärisen avun päivä perustettiin tehtävissään kuolleiden avustustyöntekijöiden muistoksi.

Pohdimme siis aina, onko turvallista avustaa tietyssä paikassa.  Konflikteissa kärsineiden avustaminen sisältää riskin. Teemme yhteistyötä löytääksemme turvallisimmat tavat tukea konfliktin vuoksi tilapäisolosuhteisiin joutuneita. Niin työskentelemme esimerkiksi Kamerunissa Minawaon leirillä, ja tuemme Boko Haramin väkivaltaa Nigeriassa pakenevia. Samoin tuemme Tšadissa ihmisiä, jotka pakenevat Sudanin konfliktia.

Myös luonnonkatastrofien, kuten maanjäristysten tai tulvien, jälkeen turvallisuus on tärkeä näkökohta.  Katastrofit eivät ole valikoivia – ne voivat vaikuttaa paikkoihin, jotka kärsivät väkivallasta ja levottomuuksista. Libyan äskeiset tulvat ovat esimerkki. Eversti Gaddafin kukistumisen jälkeen vuonna 2011 Libya on ollut myllerryksessä kahden kilpailevan hallituksen kanssa. Miliisien välillä on ollut väkivaltaa. Turvallisuus oli siksi meille tärkeä näkökohta, kun arvioimme tilannetta siellä. Kumppanimme ACTED työskenteli jo Libyassa, mukaan lukien Dernan kaupunki. Heillä on kokemusta navigoimisesta niissä vaikeissa olosuhteissa.

Katastrofit voivat myös luoda vaarallisia olosuhteita itsessään.  Vaurioitunut ja tuhoutunut infrastruktuuri voivat vaikeuttaa kärsiville alueille pääsemistä. Tämä on erityisen mahdollista, jos tuhoalueet ovat etäällä. Jotkut Marokon maanjäristyksen pahiten kärsineistä paikoista ovat syrjäisiä vuoristokyliä. Tiimimme piti harkita ja suunnitella tarkkaan reittiasioita ennen avustuskäyntiä.

7. Kuinka kauan meitä tarvitaan?


Abu ja hänen perheensä ovat vain yksiä monista ihmisistä, joita olemme tukeneet Syyriassa.  Olemme työskennelleet siellä vuodesta 2012

 

Katastrofiapujen aikataulua pohdittaessa on otettava huomioon, kuinka kauan projekti voi kestää, ja miten hätäsuojien tarve vähentyisi ajan myötä. Etusijalla ShelterBoxille ovat ihmiset, joilla ei ole muita vaihtoehtoja hätäsuojan saamiseen.

Joissain kohteissa toimimme sen pahimman ajan katastrofin jälkeen tai konfliktin kestäessä, kun tukea tarvitaan.  Toisissa kohteissa taas tuen tarve ja tuki saattaa olla jatkuvampaa.  Aloitimme Syyrian sisäisten pakolaisten avustamisen joulukuussa 2012 ja työskentelemme siellä edelleen.

Päätettäessä, voimmeko reagoida katastrofiavulla, meidän on otettava huomioon, miltä projekti kokonaisvaltaisesti vaikuttaa avun määrän, työvoimatarpeen ja keston suhteen.

8. Onko rahoitus turvattavissa?


Sophia toi lemmikinpentunsa mukna, kun hänen perheensä nouti apua Ukrainassa. Kun uusia katastrofeja ilmaantuu, meidän on pohdittava, voiko avustustyön jatkaminen yhtäällä jättää toisaalla enemmän tarvitsevia ilman.

 

Yksinkertaisesti todettuna – emme voi reagoida katastrofiin tai konfliktiin, jos rahoitus avustusprojektiin ei ole olemassa.

Vaikka ihannemaailmassa haluaisimmekin rajattomat resurssit ja varat avustaa kaikkialla ja milloin tahansa apua vain tarvitaan, todellisuusei ole sellainen. Avustusprojekti voi olla hyvinkin kallis, ja siksi meidän on arvioitava, kuinka paljon rahaa on käytettävissä tai sitä on mahdollista saada kutakin avustusprojektia varten. Meidän on myös arvioitava, voiko uusi projekti vaikuttaa jo käynnissä olevaan työhön. Meidän on siis erittäin tärkeää arvioida, onko meillä riittävästi rahoitusta jatkaa asianmukaisesti niin kauan kuin tarvitaan.

Toimintamme rahoitetaan kokonaan lahjoituksin. Niiden avulla voimme täydentää avustustarvikevarastojamme projektien jälkeen, ja siten valmistautua seuraaviin katastrofeihin – apua sinne, missä tarve on suurin. Säännölliset kuukausilahjoitukset auttavat meitä luottamaan, että voimme ylläpitää tarvikevarastoja ja olla valmiita toimimaan.

Jos olet lahjoittanut meille, kiitos, että teit työmme mahdolliseksi.

Katastrofit eivät lopu. Mekään emme pysähdy.
Tarvitsemme apusi tukeaksemme niitä, joilla ei ole suojaa katastrofin tai konfliktin jälkeen.